Vedum understreker støtte til klimamål: – Bunnplanke, sier SV

Vedum understreker støtte til klimamål: – Bunnplanke, sier SV

Først gikk Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum ut i NRK og lovet at MDG ikke ville få innflytelse på en eventuell rødgrønn oljepolitikk etter valget til høsten.

Så ville han ikke eksplisitt stille seg bak Norges klimamål i Politisk kvarter i NRK P2 fredag morgen.

– Vi har ikke hatt dette til endelig behandling. Vi har en prosess rundt dette, og så må vi se hvordan vi kan bruke klimapolitikken aktivt, sa Sp-sjefen i programmet.

Fredag ettermiddag understreker Vedum at Senterpartiet har vært helt klare på at de står bak Parisavtalen, og at han selv stiller seg bak Norges forsterkede klimamål om 50–55 prosent kutt innen 2030.

READ MORE  Ingen har gitt fotballen så mye som ham

Ligger målet om minst 50 prosent kutt fast?

– Jeg mener det. Og så skal gruppa ta endelig stilling til klimameldingen i løpet av de neste ukene. Men jeg mener vi skal ha det målet.

Det partiets stortingsgruppe diskuterer, er hvordan tiltakene i klimameldingen skal innrettes, sier Vedum.

– Det minste problemet er målet. Problemet er alle tiltakene som rammer usosialt, og det rammer skjevt. At man skal øke avgiftene like mye uansett om det er en kystfisker eller olje- og gassnæringen. Vi må ha en differensiert tilnærming så vi kan utvikle hele Norge, sier Vedum før han fortsetter:

– Selvfølgelig vil Senterpartiet holde fast ved Parisavtalen. Det har det ikke vært debatt om i det hele tatt.

READ MORE  More wolves shot in Norway

Vedum sier det er viktig å ha ambisiøse mål, men klimapolitikken må være praktisk og skape arbeidsplasser.

På nytt direkte spørsmål om Sp støtter regjeringens forsterkede klimamål under Parisavtalen, som de meldte inn i februar i fjor, svarer Vedum følgende:

– Senterpartiet har hele tiden vært krystallklar på Parisavtalen. Og så mener jeg vi skal støtte ambisiøse mål i klimapolitikken. Det er viktig å få ned klimagassutslippene. Men så må vi ha en praktisk tilnærming til klimapolitikken, der vi skaper arbeidsplasser og ikke forsterker forskjeller mellom folk.

SV: – En bunnplanke

Torgeir Knag Fylkesnes, nestleder i SV og mulig regjeringspartner etter valget, er helt klar på klimamålene i Parisavtalen.

READ MORE  Solbergs beskjed til Putin: – Dette aksepterer vi ikke

– Til og med Frp har tilsluttet seg disse klimamålene. Det er en slags bunnplanke, sier Fylkesnes til NRK.

Han sier veien mot grønn omstilling og å kutte klimautslipp i Norge vil bety masse for norske arbeidsplasser. Dersom dette ikke skjer, er spådommen fra SV-nestlederen dyster.

– Det vil være å begrave det vi har av industri og arbeidsplasser i Norge på sikt.

BUNNPLANKE: SVs Torgeir Knag Fylkesnes mener Parisavtalen er en bunnplanke i klimapolitikken

Foto: Berit Roald / NTB

Arbeiderpartiet er ønskepartneren til Senterpartiet dersom det blir regjeringsskifte til høsten. Nå kommer Aps klimapolitiske talsperson, Espen Barth Eide, med følgende klare beskjed til Vedum:

– Målet om kutt nasjonalt vil ligge fast for en rødgrønn regjering. Det kan det ikke være tvil om.

Intern splid i Senterpartiet

Klimaspørsmålet har delt Senterpartiet på midten, og flere profilerte Senterpartister har gått åpent ut og kritisert den sittende partiledelsens linje.

Blant dem er tidligere partiledere som Liv Signe Navarsete og Åslaug Haga.

– Vi må følge opp de forpliktelsene vi nå har i forbindelse med Parisavtalen, sier Navarsete til NRK.

Leder i Senterungdommen, Torleik Kvelle, mener Vedum har vært klar hele tiden.

– Han slår fast det åpenbare, at Senterpartiet skal nå målene i Parisavtalen. Det står også i programmet vårt og vi har sagt det hele tiden. Det tenker jeg er bra, sier Svelle.

I Senterpartiets programutkast står det at Parisavtalen ligger fast. Der skriver partiet blant annet at Norge skal jobbe for å øke egne klimaambisjoner og arbeide for å få andre land til å gjøre det samme.

Programutkastet skal behandles av Senterpartiets landsmøte i sommer.

Source link

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*