r/Denmark – Måske denne lille præcisering til Folketingets illustration af lovgivningsprocessen ville være på sin plads?


submitted by /u/spip72
[comments]Source link

Be the first to comment

Leave a Reply