Håper å unngå storstreik fra søndag: – Har tro på at vi kan løse dette

Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør, der det kun forhandles om lønn. Koronapandemien gjør forhandlingene ekstra utfordrende også i år.

NHO foreslår en lønnsøkning på 2,2 prosent for å sikre konkurransedyktighet opp mot utenlandske aktører.

Det vil reelt sett være en nedgang i kjøpekraften for norske arbeidere ettersom prisveksten er anslått til 2,8 prosent i år. Derfor krever LO en lønnsøkning på minst 2,8 prosent.

I tillegg krever LO et løft for lavtlønte. Ifølge FriFagbevegelse blir dette trolig det avgjørende punktet i meklingen. NHO er imot at det skal gis i det hele tatt og krever at det skal omfatte færre enn tidligere år hvis det skal gis.

– Mer tungvint

Riksmekler Mats Ruland møtte pressen klokken 19 på konferanserommet Rigoletto på Hotel Opera, i en pause i forhandlingene. Alle som deltar i forhandlingene har tatt koronatest, i tillegg til at deltagerne sitter adskilt.

Mats Ruland

Riksmekler Mats Ruland møtte pressen klokken 19 på konferanserommet Rigoletto på Hotel Opera.

Foto: Terje Pedersen

Ruland er åpen om at de digitale forhandlingene er krevende.

– Det er helt riktig. Vanligvis sitter man i store delegasjoner, men nå er de store delegasjonene spredt, og mange av deltagerne sitter på hjemmekontor.

Riksmegleren sier dette fører til at man trenger mer tid.

– Det vil medføre at man bruker mer tid på å forankre internt i sin egen organisasjon, det er mer tungvint enn når man sitter samlet.

Meklingsstart

LO-leder Peggy Hessen Følsvik (midten), riksmegler Mats Wilhelm Ruland (t.h) og NHO-sjef Ole Erik Almlid under pressekonferanse på Hotel Opera i Bjørvika i forbindelse med meklingsstart.

Foto: Berit Roald / NTB

– Lite sannsynlig med løsning før midnatt

Et av punktene det er mest strid om er lavlønnstillegget, og hvilke bransjer som skal få det. Ruland sier man har jobbet med temaene som har fokus i meglingen, men sier ingenting er løst ennå.

– Jeg er alltid optimist og har tro på at vi kan løse dette i år også.

På spørsmål om han tror på en løsning innen midnatt, sier Ruland at det er mulig, men lite sannsynlig. Likevel tror han partene vil komme til enighet.

– Jeg tror alltid på en løsning, håper det.

Kan bli omfattende busstreik

Til sammen kan rundt 31.500 arbeidstakere blir tatt ut i streik i første omgang dersom partene ikke kommer i mål med meklingen. Fristen er ved midnatt natt til søndag.

LO forhandler på vegne av 180.000 arbeidstakere i NHO-bedrifter. 23.500 LO-medlemmer blir tatt ut i streik fra søndag morgen klokken 6 dersom det ikke blir enighet.

Ettersom de færreste jobber søndag, vil streiken i hovedsak merkes fra mandag morgen.

Både LO og YS tar ut bussansatte, og LO tar i tillegg ut medlemmer fra ferjetrafikken. YS, som tar ut 5.500 bussjåfører, har uttalt at en streik trolig vil føre til alle rutebusser står fra søndag morgen.

Også i høst streiket bussjåførene i Oslo og Viken. Den streiken varte fra 20. september til 1. oktober.

Busser

YS er klare til å ta ut 5500 bussjåfører i streik.

Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX

Flere bransjer rammes

Også i bransjer som bygg og anlegg, mat- og drikkeproduksjon, samt enkelte industribedrifter, blir det tatt ut arbeidstakere til streik. LO velger imidlertid å skjerme hardt koronarammede næringer som reiseliv og restaurant.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland har en formidabel oppgave med å få enighet mellom partene. Det er ventet at meklingen kan komme til å gå på overtid.

Forhandlingene som pågår nå i det såkalte frontfaget, er svært viktige fordi de danner en ramme for lønnsøkningen, og dermed legger normen for andre sektorer. I slutten av april skal offentlig sektor begynne sine lønnsforhandlinger.

Source link

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*